Τα ρολά από αλουμίνιο βαρέως τύπου διπλού τοιχώματος είναι κατάλληλα για βιομηχανίες, γκαράζ και αποθήκες με μεγάλα ανοίγματα, μεγάλη ανεμοπίεση και με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και μόνωσης κατά του θορύβου και της θερμοκρασίας.

Read More

Τα ρολά από γαλβανισμένη λαμαρίνα διπλού τοιχώματος είναι κατάλληλα για βιομηχανίες, γκαράζ και αποθήκες με μεγάλα ανοίγματα, μεγάλη ανεμοπίεση και με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και μόνωσης κατά του θορύβου και της θερμοκρασίας.

Read More