1985

Το 1985 ιδρύθηκε και λειτούργησε η Ε. Σαββίδης & Σια Ο.Ε. σε βιοτεχνικό χώρο στην Μεταμόρφωση Αττικής.